МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕХАНІЦІ"


18-21 квітня 2018 року

Хмельницький, Україна


Шановні колеги

Організатори заходу щиро запрошують студентів старших курсів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених і викладачів до участі у Міжнародній конференції молодих науковців «Сучасні технології в механіці», яка відбудеться у Хмельницькому національному університеті.


Метою конференції є обмін досвідом, співпраця з науковцями, розширення інтересів, вдосконалення дослідницького процесу, обмін навичками наукової роботи.


Напрямки роботи конференції

 • Прогресивні методи та засоби обробки матеріалів
 • Сучасні технологічні процеси
 • Моделювання та експериментальні дослідження в трибології
 • Застосування комп’ютерних технологій в матеріалознавстві
 • Енерго- та ресурсозберігаючі технології
 • Мехатроніка, робототехніка та інформатика
 • Новітні технології та засоби в галузях промисловості
 • Біоінженерія та біотехнології
 • Нанотехнології
 • Підвищення якості продукції та послуг
 • Архітектура та містобудування

Статті із рецензією плануються видати у наукових журналах Хмельницького національного університету "Вісник ХНУ. Технічні науки" або "Проблеми трибології". Інші наукові матеріали будуть видані у збірнику праць конференції і будуть надаватись безкоштовно кожному учаснику в електронному варіанті.


Матеріали будуть опубдіковані після прововедення конференції.

© 2016 Khmelnytskyi National University | All Rights Reserved | Slashchuk V. Slashchuk O.